T羹rk Havayollar覺 ile 6 gece

BATI BALKANLAR ZEL PROGRAM


Angora Tur Bat覺 Balkanlar Turu Resimler

 

 

26 MAYIS BALANGIÇLI BATI BALKANLAR ÖZEL PROGRAM

*BALKAN ATE襤*
KARADA / HIRVAT襤STAN / BOSNA-HERSEK
Podgorica-Budva (2) (Kotor & Sveti Stefan)
Dubrovnik (1) / Mostar (1) (Poçitel&Blagay Tekke) / Saraybosna (2)

26 May覺s 1.GÜN: 襤STANBUL / PODGORICA / BUDVA
Atatürk Havaliman覺 D覺 Hatlar terminali 09.00 – Türk Havayollar覺 kontuar覺 önünde buluma. Check-in, pasaport ve gümrük kontrollerinden sonra, saat 10:45’te Türk Havayollar覺’na ait TK 1085. nolu sefer ile üzerinden, son y覺llarda Güney Avrupa’n覺n en gözde tatil mekanlar覺ndan birisi hâline gelen Karada 覺n bakenti Potgorica ya var覺yoruz. Panoromik ehir turunun ard覺ndan Budva’ya hareket ediyor ve akam saatlerinde Budva daki otelimize yerleiyoruz. Odalar覺n da覺l覺m覺ndan sonra serbest zaman. Geceleme otelimizde

27 May覺s 2.GÜN: BUDVA / KOTOR / SVETI STEFAN / BUDVA
Sabah al覺nacak kahvalt覺dan sonra Avrupa sosyetesinin son dönemdeki urak yeri olan Karada Sahilleri’ndeki turumuza Budva’dan bal覺yoruz. Buradaki Eski ehir ve Kaleyi gezdikten sonra, özellikle ünlülerin rabet ettikleri, bakir bir koy üzerinde bulunan Sveti Stefan’a geçi ve serbest zaman. Daha sonra dar boazlarla Karada’覺n iç kesimlerine dantela gibi giren muhteem Kotor Körfezi’nin içinde yer alan Kotor’a var覺. Tarih boyunca korunakl覺 konumu sayesinde Osmanl覺lar taraf覺ndan ele geçirilemeyen ve böylece ekonomisini 襤talyan devletleri ile yapt覺覺 ticarete dayand覺rm覺 Kotor’da Eski ehir, Aziz Tripun ve Nikola Kiliseleri ve tarihi Saat Kulesi göreceimiz yerlerden baz覺lar覺. Akam üzeri Budva’daki otelimize dönü ve serbest zaman. Arzu edenler barlar覺yla renkli bir gece hayat覺na sahip Budva’da rehberleriyle d覺ar覺 ç覺k覺p, hoça vakit geçirebilirler. Geceleme otelimizde

28 May覺s 3.GÜN:BUDVA / HERCEG NOVI / DUBROVNIK
Sabah al覺nacak kahvalt覺dan sonra Tivat kasabas覺na gideceiz. Buradan bineceimiz feribot ile Kotor Körfezi’ni geçtikten sonra kar覺 sahildeki Herceg Novi’ye var覺. 200 y覺ll覺k Osmanl覺 egemenliinde Yeni Hersek ad覺yla da an覺lan bu kasabadan geçtikten sonra Eski Yugoslavya’y覺 oluturan üç ana devletten biri olan, Katolik mezhebini benimsemi olmas覺 ve daha çok Adriyatik Sahili’ne hakim corafyas覺 sebebiyle, Balkan kültüründen ziyade 襤talyan-Akdeniz kültürüne yak覺nl覺覺yla bilinen H覺rvatistan’a geçiyoruz. Manzaral覺, k覺sa bir yolculuun ard覺ndan, 襤talyanca ad覺 Ragusa olan, Adriyatik’in en eski ticaret limanlar覺ndan, uzun y覺llar Venedik etkisinde kald覺覺 için 襤talyan üslubu mimarisi ve ehir dokusuyla bünyesinde muhteem bir tarih-doa sentezini bar覺nd覺ran Dubrovnik’e var覺. Bu güzel ehri tan覺tan turumuza öncelikle UNESCO Dünya Miras覺 Listesi’ne dahil olan Eski ehir Meydan覺 ile bal覺yoruz. ehrin Kule ve Surlar覺, Aziz Vlah Kilisesi, Knez Kökü, ünlü air Gundulic’in Heykeli, tarihi Çeme ve 14. yüzy覺ldan kalma Eczane dier göreceimiz yerlerden baz覺lar覺. Daha sonra bu güzel ehrin büyülü atmosferinde vakit geçirmek için serbest zaman. Turumuzun ard覺ndan otele yerleme ve yürüyerek gezebileceiniz bu güzel yar覺mada ehirde serbest zaman. Geceleme otelimizde.

29 May覺s 4.GÜN: DUBROVN襤K / POÇ襤TEL / BLAGAY TEKKES襤 / MOSTAR
Sabah al覺nacak kahvalt覺dan sonra özel otobüsümüzle yak覺n tarihi sava ve katliamlarla dolu, Türkiye’ye tarihi ve dini balar覺 olan, Balkanlar’覺n tarih ve kültür merkezi Bosna-Hersek’e geçiyoruz. 15. yüzy覺ldan itibaren Osmanl覺 eserleriyle donat覺lm覺 bu ülkedeki ilk dura覺m覺z 16. yüzy覺ldaki dokusuyla günümüze kadar bozulmadan ulam覺 Osmanl覺 köyü Poçitel. Sokakta gezen küçük çocuklar覺n dahi Türkçe konutuu bu otantik köydeki gezimizin ard覺ndan 15. yüzy覺lda bölgeye Osmanl覺 dervilerinin ulamas覺yla ina edilen ilk yap覺 olan Blagay Tekkesi’ni ziyaret edeceiz. Buna Nehri’nin kayna覺ndaki dev kayal覺k olua ina edilmi tekkenin civar覺ndaki bal覺k restoranlar覺nda öle yemei yeme imkan覺n覺z da olacak. Öleden sonra, 1992 sava覺nda y覺k覺lan köprüsüyle an覺lan Mostar’a var覺. 600 y覺ll覺k geçmie sahip, Bosna-Hersek’i oluturan iki parçadan biri olan Hersek’in en büyük ehri Mostar’覺 tan覺tan yürüyü turumuzda, 1557’de Mimar Sinan’覺n örencilerinden Mimar Hayreddin’in ina ettii, ancak 1992’de H覺rvat topçu ateiyle y覺k覺lan, daha sonra 2004’te Türkiye’nin de büyük desteiyle orijinal malzeme ve dönemin ina teknolojisiyle yeniden yap覺lan, UNESCO Dünya Miras覺 Listesi’ndeki Mostar Köprüsü, Kuyumcular Çar覺s覺, Koska Mehmed Paa Camii, Eski Hamam ve dönemin tipik Osmanl覺 evini yans覺tan Müslüm Bey Kona覺 göreceimiz yerler. Mostar’覺n yerel pazarlar覺ndan al覺veri yapabileceiniz serbest zaman覺n ard覺ndan otele transfer ve yerleme. Geceleme Mostar’da ki otelimizde.

30May覺s 5.GÜN: MOSTAR / V襤SOKO / SARAYBOSNA
Sabah al覺nacak kahvalt覺dan sonra, Bosna-Hersek’in bakenti Saraybosna’ya hareket ve nehir yata覺 boyunca manzaral覺 bir yolculuun ard覺ndan Jablanica mevkiindeki baraj gölü etraf覺nda kahve molas覺.Saraybosna’ya varmadan 50km önce ki dura覺m覺z ise Koniz(Konjac) kasabas覺nda ki geçen sene Türkiye taraf覺nda restore edilen tarihi Osmanl覺 köprüsünü gördükten sonra Visoko kasabas覺na urayaca覺z.Bu otantik kasaban覺n çar覺s覺n覺 ziyaret ettikten sonra,gizemini hala koruyan Güne Piramitlerini,daha sonra ise Ravne ad覺 verilen, piramitlere ait olduu iddia edilen ve sava s覺ras覺nda s覺覺nak olarak kullan覺lm覺 yer alt覺 tünel a覺n覺 ziyaret edeceiz.. Turumuzun ard覺ndan Saraybosna’ya var覺 ve otelimize transfer ve serbest zaman.Geceleme Saraybosna’da ki otelimizde.

31 May覺s 6.GÜN: SARAYBOSNA
Sabah al覺nacak kahvalt覺dan sonra, iki as覺r boyunca Balkanlar’覺n kültür bakentliini yapm覺, 1914’te Avusturya-Macaristan Veliahd覺 Aridük Franz Ferdinand’覺n S覺rplar taraf覺ndan buarada öldürülmesi üzerine Birinci Dünya Sava覺’n覺n ç覺kt覺覺 yer olmu, 1992 sava覺nda ise S覺rp, H覺rvat ve Bonaklar’覺n kendi aralar覺ndaki y覺k覺c覺 savalar覺 sonucu büyük tahribata uram覺, fakat güzelliini halen büyük ölçüde koruyan Saraybosna’y覺 tan覺tan panoramik bir tur yapaca覺z. Turumuz esnas覺nda mehur Baçar覺, yak覺n tarihin en kanl覺 savalar覺ndan birinin cereyan ettii Sava Tüneli, tarihi Osmanl覺 han覺 Morica Han, ehrin dinsel kozmopolitliini yans覺tan Katolik Katedrali, Sinagog, Hüsrev Bey ve Ferhadiye Camileri, 1914’te Franz Ferdinand suikastinin gerçekletii Latin Köprüsü, Eski Kütüphane, ehrin 40 y覺ll覺k Avusturya-Macaristan yönetimi s覺ras覺nda olumu ve bat覺 tarz覺 binalar覺n覺 görebileceiniz Ferhadiye Caddesi ve içinde modern Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbakan覺 Aliya 襤zzet Begoviç’in mezar覺n覺n da bulunduu ehitlik göreceimiz yerlerden baz覺lar覺. Saraybosna turunun ard覺ndan 20 dakikal覺k bir fayton gezisiyle Bosna nehrinin kaynaklar覺na doru güzel bir tur yapt覺ktan sonra otele dönü ve serbest zaman. Geceleme otelimizde.

01 Haziran 7.GÜN : SARAYBOSNA / 襤STANBUL
Sabah al覺nacak kahvalt覺dan sonra Baçar覺’ya transfer.Rehberimiz eliinde al覺veri için serbest zaman.Bak覺rc覺lar çar覺s覺nda cevze tak覺mlar覺,patik(terlik),magnet,ve dier hediyelik eyalar ve bunun yan覺nda Kuru Et(Prsuta),Bonak arab覺,Bonak lokumu,Bonak kaar覺,ve özel kahvesi al覺verii sonras覺 havaalan覺na transfer. Check-in, pasaport ve gümrük kontrollerinin ard覺ndan Türk Havayollar覺’na ait TK 1024 nolu sefer ile saat 14.25’te 襤stanbul’a hareket ve yerel saat ile17:15’te 襤stanbul Atatürk Havaliman覺’na var覺. Turumuzun sonu.

HOTELLER:
1.GÜN: BUDVA : TARA HOTEL 4* http://www.tara-hotel.com/Rooms.html
2.GÜN: BUDVA : TARA HOTEL 4*
3.GÜN: DUBROVN襤K : GRAND HOTEL PARK 4* http://www.grandhotel-park.hr/
4.GÜN: MOSTAR : BR襤STOL HOTEL 4* http://www.bristol.ba/
5.GÜN: SARAYBOSNA : HOLLYWOOD HOTEL 4*
6.GÜN: SARAYBOSNA : HOLLYWOOD HOTEL 4* http://www.hotel-hollywood.com.ba/index_en.htm

DAH襤L H襤ZMETLER襤M襤Z:
*TUR GÜZERGAHI BOYUNCA BÜTÜN TRANSFERLER
*TÜRKÇE YEREL REHBERL襤K H襤ZMET襤
*DUBROVN襤K VE KOTOR’DA ZORUNLU YEREL REHBERLER
*BEL襤RT襤LEN VB. OTELLERDE KONAKLAMA
*HOTELLERDE ALINACAK AKAM YEMEKLER襤(1 GECE SARAYBOSNA F襤X MENÜ MÜZ襤KL襤 AKAM YEME襤)
*BE ADET ÖLEN YEME襤(YÖRESEL YEMEKLER-BÖREK/AYRAN/ÇAY - 4.VE 5. GÜN ÖLE YEMEKLER襤NDE BALIK MENÜSÜ)
*PANORAM襤K EH襤R TURLARINDA K襤 MÜZE VE ÖREN YER襤 G襤R襤 B襤LETLER襤
*ZORUNLU YOLCU SEYAHAT S襤GORTASI
*EKONOM襤K SINIF 襤ST-PODGOR襤CA VE SARAYBOSNA/襤ST UÇAK B襤LET VE VERG襤LER襤
*ÜLKE AYAKBASTI VERG襤LER襤

DAH襤L OLMAYAN H襤ZMETLER:
*OTELLERDE YAPILACAK OLAN K襤襤SEL HARCAMALAR(TLF,M襤N襤BAR,KURU TEM襤ZLEME VB.)
*YUKARIDA AÇIKCA DAH襤L OLDUU BEL襤RT襤LMEM襤 TÜM H襤ZMETLER
*YEMEKLERDE ALINACAK 襤ÇECEK VE MENÜ HAR襤C襤 EKSTRALAR M襤SAF襤RE A襤TT襤R.
*F襤X MENÜ HAR襤C襤 YEMEK ALMAK 襤STEYEN M襤SAF襤R, FARKI KEND襤 ÖDEMEK ZORUNDADIR.

ÜCRET:
襤K襤 K襤襤L襤K ODADA K襤襤BAI 1080 EURO
TEK K襤襤L襤K ODA KULLANIM FARKI 150 EURO