T羹rk Havayollar覺 ile 7 gece

SIRLAR LKES襤 MISIR

KAH襤RE (4)- N襤L NEHR襤 (3)

11-18 UBAT 2011

 

Kahire-Giza-Pramitler-Sfenks-M覺s覺r Müzesi-Khan El Khalili Çar覺s覺-Aswan-Abu Simbel-Feluka-Philae Adas覺-Kom Omba-Edfu-Luksor-Krallar ve Kraliçeler Vadisi-Karnak-Hurghada

1. GÜN/ (襤STANBUL-KAH襤RE)

襤stanbul Atatürk Havaliman覺ndan saat 14.25 da Kahire ye hareket. Saat 16.35 var覺 akam yemei ve geceleme 5* otelde.

2. GÜN/ (KAH襤RE-G襤ZA-P襤RAM襤TLER-SFENKS)

Sabah kahvalt覺s覺n ard覺ndan, Kahire'nin Giza bölgesinde yer alan piramitler için hareket. Antik dünyan覺n yedi harikas覺ndan ayakta kalan tek yap覺y覺 Keops Piramidi'ni, Kefren, Mikerinos Piramitleri'ni ve Firavun Kefren'in yüzünü ta覺yan, onun mezar覺n覺 korumak için ina edilmi Sfenks'i görüyoruz. Öle yemeimizin ard覺ndan M覺s覺r Müzesi; dünyan覺n en ünlü ve bar覺nd覺rd覺覺 eserler bak覺m覺ndan en zengin müzelerinden biri olan, tarihi 5000 y覺l öncesine uzanan çok say覺da buluntuya ev sahiplii yapmaktad覺r. Akam yemei d覺arda ve geceleme 5* Deluxe otelde

3. GÜN/ (KAH襤RE)

Sabah kahvalt覺s覺n覺n ard覺ndan Kale bölgesine doru yola ç覺k覺yoruz. Saladin Kalesi ve Osmanl覺 döneminden kalma Mehmet Ali Paa Camii’ni görüp daha sonra öle yemeimizi al覺yoruz. Ard覺ndan Kahire'nin mehur el ii pazar覺 Khan El Khalili'ye gidiyoruz. Küçük süslemeli dükkanlarda antika ve süs eyalar覺ndan, ahap oymalar覺na, hal覺ya ve ev gereçlerine kadar her eyin sat覺ld覺覺 bu pazarda al覺veri yapman覺n M覺s覺r'覺n bütün ziyaretçileri için vazgeçilmez olduunu hat覺rlayarak al覺veri için serbest zaman. Al覺veri s覺ras覺nda pazarl覺k yapmay覺 sak覺n unutmay覺n! Akam yemei d覺arda ve geceleme 5* Deluxe otelde

4. GÜN/ (襤SKENDER襤YE)

Sabah kahvalt覺s覺n覺n ard覺ndan 襤skenderiye’ye hareket Yakla覺k 3 saatlik bir yolculuumuzda dünyan覺n 7 harikas覺ndan bir dierine ev sahiplii yapm覺 olan liman ve sayfiye ehri 襤skenderiye’ye var覺. 襤skenderiye’de gün boyunca tarihteki 襤skenderiye Feneri’nin yerine ina edilmi olan Memluklardan kalma Kayet Bay Kalesini, son M覺s覺r kral覺 Faruk’un Montaza Saray覺’n覺n gezilmesi ard覺ndan seçkin bir restaurantta öle yemei. Tarihi 襤skenderiye Kütüphanesi’nin yerine yap覺lm覺 olan yeni kütüphaneyi geziyoruz. ehir merkezinde serbest zaman ve al覺veri imkan覺 sonras覺 Kahire’ ye dönü. Akam yemei ve geceleme 5* Deluxe otelde

5.GÜN/(KAH襤RE-ABUS襤MBEL-ASUWAN-N襤L GEM襤S襤)

Sabah kahvalt覺s覺n覺n arkas覺ndan 04.00 uça覺 ile Abu Simbel’e gitmek için havaalan覺na hareket. 2.Ramses’in ei Nefertari için yapt覺rm覺 olduu ve baraj sular覺 alt覺nda kalmamas覺 için binlerce parça ta覺n tek tek ta覺nd覺覺 Abu Simbel Tap覺na覺 ziyareti sonunda uçakla saat 09.40 da Aswan’a hareket.Yakla覺k 45 dakikal覺k yolculuktan sonra Aswan a var覺. Öle yemeimiz gemide. Buradan Aswan’覺 tan覺yaca覺m覺z turumuz için hareket. Turumuzda dünyan覺n 3. büyük baraj覺 olan Aswan Baraj覺n覺 ve granit ta ocaklar覺nda yer alan bitmemi dikilita覺 gezeceiz. Daha sonra yerel motorsuz yelkenli tekne Felucca’lar ile Nil Nehri üzerinde keyifli bir gezinti ve bir ada üzerinde yer alan botanik bahçesini ziyaret. Akam yemei ve geceleme gemide.

6. GÜN/ (N襤L GEM襤S襤-KOM OMBO-EDFU)

Sabah kahvalt覺s覺n覺n ard覺ndan Kom Ombo'da M覺s覺r tap覺naklar覺 aras覺nda iki tanr覺 taraf覺ndan payla覺lan tek tap覺nak olma özelliine sahip Kom Ombo Tap覺na覺'n覺 ziyaret. Bu tap覺nakta, iki tanr覺 aras覺nda küskünlüe yol açmamak için her ey çift yap覺lm覺t覺r. Gemimiz Edfu’ya doru yola ç覺karken öle yemeimizi al覺yoruz. Edfu'da, M覺s覺r'覺n en iyi korunmu tap覺na覺 olan, güne ve gezegenler tanr覺s覺 Horus'a adanm覺 Edfu Tap覺na覺'n覺 göreceiz. Akam yemei ve geceleme 5* Deluxe Nil Gemisinde

7. GÜN/ (N襤L GEM襤S襤-LUKSOR-KRALLAR VAD襤S襤-HATÇEPSUT-MEMNON HEYKELLER襤- KARNAK)

Sabah Kahvalt覺s覺n覺n ard覺ndan Luksor'dan Nil'in Bat覺 Yakas覺'na doru hareket. Krallar Vadisi'nde, firavunlar mühürlü kap覺lar覺n arkas覺ndaki kayalara oyulmu ve deiik figürlerle süslenmi mezarlar覺nda sonsuz dinlenmeye çekilmilerdir. Ayr覺ca, El Deir El Bahari Bölgesi'ndeki Kraliçe Hatepsut Tap覺na覺 ve 18 metrelik devasa Memnon Heykelleri, Bat覺 Yakas覺'nda göreceimiz yerler aras覺nda. Gemiye dönüp öle yemeimizi ald覺ktan sonra, bu kez Nil'in Dou Yakas覺'nda Karnak ve Luksor Tap覺naklar覺'n覺 görmeye gidiyoruz. Tanr覺 Amon Ra'ya adanm覺 devasa Karnak Tap覺na覺, M.Ö. 1300'lü y覺llarda yap覺lm覺 ve kolonlar覺 ile dünyadaki en büyük yap覺d覺r. M.Ö. 14.yy'da II. Ramses taraf覺ndan tamamlanan Luksor tap覺na覺 ise, antik Thebes Kenti'nin kalbine ina edilmi olup Karnak'a 3 km boyunca s覺ralanan Sfenks'ler ile balanm覺t覺r. Akam yemei ve geceleme 5* Deluxe Nil Gemisinde

8. GÜN / (N襤L GEM襤S襤-KAH襤RE-襤STANBUL)

Erken sabah kahvalt覺s覺n覺n ard覺ndan Nil Gemisinden ayr覺l覺 ve Loxor havaliman覺na hareket ve 06.25 uça覺 ile Kahire ye hareket 07.35 de var覺. Tekrar 11.10 uça覺 ile 襤stanbul’a hareket ve 13.25 da 襤stanbul a var覺覺n ard覺ndan turumuzun sonu.

TUR ÜCRET襤:襤ki kiilik odada kii ba覺 :  Daha sonra belirlenecek

Tek kii :

ÜCRETE DAH襤L H襤ZMETLER:

•襤stanbul-Kahire, Kahire-Abu Simbel-Aswan, Aswan-Kahire-襤stanbul ekonomik s覺n覺f uçak bileti
•Kahire’de 5 y覺ld覺zl覺 otelde 4 gece konaklama
•Nil nehri üzerinde 5 y覺ld覺zl覺 de’lüks gemide 3 gece konaklama
•Tur kapsam覺ndaki kahvalt覺lar (7), öle yemekleri (6), akam yemekleri (7)
•Havaliman覺 vergileri (kesin vergi bilet kesim aamas覺nda belirlenecektir, art覺lar tur ücretine yans覺t覺lacakt覺r)
•Tur süresince uçak, otobüs ve gemi ile ula覺m
•Programda belirtilen bütün turlar
•Programda belirtilen tüm müze ve ören yeri giri ücretleri
•Raytur ve yerel profesyonel rehberlik hizmeti
•TÜRSAB güvence paketli seyahat sigortas覺.

ÜCRETE DAH襤L OLMAYAN H襤ZMETLER:
•Vize ücreti , sigorta
•Yurtd覺覺 ç覺k覺 fonu (15-YTL Ziraat Bankas覺 ubelerine yat覺r覺lacak ve dekont yurtd覺覺na ç覺k覺ta gümrükte görevlilere ibraz edilecektir),
•Bilet ilem bedeli (u anda uygulanmamaktad覺r. Havayolu uygulamay覺 balat覺rsa tur ücretine yans覺t覺lacakt覺r.)
•Havayolunun uygulayaca覺 20 kg’覺 aan bagaj ücreti
•Kiisel harcamalar ve ekstra giderler.
•Piramitlerde mezar odalar覺 giri ücreti, Solar boat ve M覺s覺r müzesi içinde bulunan mumya odas覺.
•Yemeklerde al覺nacak tüm içecekler.